Autorizace

Společnost Genetrix, s.r.o. disponuje osvědčením o autorizaci pro chemické látky:

 • výbušné
 • oxidující
 • extrémně
 • hořlavé
 • hořlavé
 • vysoce toxické
 • toxické
 • zdraví škodlivé
 • žíravé
 • dráždivé
 • senzibilující
 • karcinogenní
 • mutagenní
 • toxické pro reprodukci
 • nebezpečné pro životní prostředí

Dále je držitelem povolení pro provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem v rozsahu:

 • SVM 8 – Vojenské výbušniny a paliva a pro ně určená „aditiva“, „perkurzory“ a „ stabilizátory"
 • SVM 24 – Služby poskytované nebo přijímané v souvislosti s výrobky uvedenými v tomto povolení
Barvářský
průmysl
Chemický
průmysl
Sklářský
průmysl
Farmacie Gumárenský
průmysl
Krmiváři

Kontakt

GENETRIX s.r.o.

J. Palacha 668
735 81 Bohumín
Czech Republic

Tel.: +420 59 601 52 75
Fax: +420 59 601 27 35
sales@tradingb.cz