O společnosti

Základní údaje o společnosti

Název: Genetrix s r.o.
Sídlo: Jana Palacha 668, 735 81 Bohumín
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČ: 603 183 25
Vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 11849
Datum vzniku: 12. 5. 1994
Vedení společnosti: Jednatelé společnosti - Ing. Václav Novotný, Ing. Tomáš Cwik

Historie

Společnost byla založena v roce 1994 a zaregistrována byl 12.května téhož roku jako společnost s ručením omezeným se základním jmění ve výši 225 tis. Kč. Majoritním vlastníkem (51 %) byla v době založení Bochemie s.r.o., zbytek vlastní tři fyzické osoby. Původní předmět podnikání nákup a prodej a zprostředkovatelská činnost byl postupem času rozšířen další živnosti, resp. koncesované živnosti pro dovoz nebezpečných a zvlášť nebezpečných látek. V roce 1998 došlo k zásadní změně ve struktuře vlastníků společnosti - obchodní podíl Bochemie s.r.o. byl rozdělen na dva společné podíly (28% a 23%), jejichž vlastníky jsou fyzické osoby -majitelé Bochemie s.r.o. Tímto aktem se společnost dostala mimo uskupení Bochemie Group a stala se tak „sesterskou“ společností Bochemie s.r.o. Zároveň, počínaje dnem 3.11.1998 byla Bochemie s.r.o. zmocněna k zastupování obou skupin vlastníků společných obchodních podílů.

Hospodářské výsledky, kterých společnost dosáhla v roce 2002, jsou ve většině ukazatelů těmi nejlepšími od založení firmy v roce 1994. Překročením obratu 280 mil.Kč se tak daří plnit strategické cíle společnosti, které byly představeny společníkům a schváleny Valnou hromadou společnosti 3.září 1998. Z hlediska ekonomického ukazatele zisk po zdanění (6,8 mil. Kč) se jeví hospodaření společnosti jako velmi efektivní a zdaleka překračuje původní předpoklady. Na druhé straně je ovšem nutno zdůraznit, že obrat vzrostl i díky dramatickému růstu kursu USD a na dosaženém zisku se podílí značnou měrou kursovní zisky. Proto i plán a cíle roku následujícího si nedávají ambice výsledky roku 2001 překonat. Proti hovoří nejen zpevňující tuzemská měna, ale i pokračující recese těch oblastí zpracovatelského průmyslu, do kterých míří tradiční směry obchodních aktivit společnosti. Tento fakt nevyváží ani skutečnost, že po letech, kdy obchodní vazby mezi společnostmi Bochemie s.r.o. a Trading Bochemie s.r.o., se omezovaly pouze na prodej ZnO, byly v roce 2001 zahájeny dodávky BSA, jejichž celkový objem, v případě zachování odbytu chloraminu B na stávající výši, by mohl dosáhnout až 25 mil.Kč ročně.

Obraty společnosti v letech 1998 - 2008

Roční obraty

Barvářský
průmysl
Chemický
průmysl
Sklářský
průmysl
Farmacie Gumárenský
průmysl
Krmiváři

Kontakt

GENETRIX s.r.o.

J. Palacha 668
735 81 Bohumín
Czech Republic

Tel.: +420 59 601 52 75
Fax: +420 59 601 27 35
sales@tradingb.cz