Suroviny

Společnost GENETRIX s.r.o. je dodavatelem surovin pro průmysly:

Barvářský průmysl

Společnost Genetrix je dlouholetým dodavatelem chemických surovin, a to zejména plniv a pigmentů pro tradiční výrobu barev a laků. Jako výhradní prodejce zinkových bělob, vyráběných bohumínskou společností Bochemie, má již tradiční zastoupení na trhu s barvářskými surovinami a je dodavatelem pro české i zahraniční výrobce barev.

Chemický průmysl

Genetrix je obchodní firma zabývající se nákupem a prodejem širokého spektra organických i anorganických surovin, zejména chemikálií a to pro všechny základní obory chemické výroby. Svým zákazníkům nabízí široký odborný servis služeb, včetně skladování, značení a chemické analýzy dodávaného zboží.

Sklářský průmysl

Společnost je jedním z hlavních dodavatelů nejprestižnějších výrobců skla, křišťálu, osvětlovacího, technického aj. skla v České Republice i v zahraničí. Sklářský průmysl a jeho nejvýznamnější zástupci na českém trhu patří již od počátku vzniku společnosti k nejdůležitějším obchodním partnerům. Genetrix nabízí široké spektrum surovin, jež tvoří elementární součást procesu výroby skla. Je nejen výhradním prodejcem mnoha surovin společnosti Bochemie, ale také výhradním dovozcem četných chemikálií ze zámoří.

Krmiváři

Společnost dodává velké množství krmiv a doplňkových látek do firem zabývajících se výrobou krmných směsí, premixů, výrobou léků aj. látek používaných ve farmaceutickém průmyslu. Odběrateli jsou jak přední producenti na českém trhu tak i nepřeberné množství různých společností ze zahraničí. Seznam dodávaných produktů se neustále rozšiřuje o nové chemikálie. Společnost klade velký důraz na bezpečnost při skladování a dopravě chemikálií. Veškeré chemikálie dodávané firmou Genetrix s.r.o. jsou řádně označeny podle platných zákonů a bezpečnostních předpisů.

Farmacie

Rozsáhlé kontakty mimo území ČR umožňují společnosti dovážet některé suroviny určené pro farmaceutický průmysl. Tato oblast však není prioritní, její další rozšíření je však uvažováno v dlouhodobé strategii rozvoje společnosti.

Gumárenský průmysl

Již od svého založení se společnost specializuje na prodej gumárenských surovin. Během času si získala svou pevnou pozici na trhu gumárenských surovin. Díky výhradnímu zastoupeni společnosti Bochemie a jiných zahraničních dodavatelů má Genetrix místo v čele dodavatelů zinkových bělob, syntetických kaučuků, kalafuny a mnoha dalších gumárenských surovin.